logo relax kemp
sruby relax

"Nová Živohošť je městem krásy, lásky a bohaté historie. Jedná se o úžasné místo obklopené přírodou, kde najdete klid, umocněný pohodlím, v našich nových dřevěných srubech.”Výlety po okolí

V okolí areálu je krásná příroda, kde si přijdou na své houbaři. Vyznavači cyklistiky nepřijdou zkrátka, nedaleko se nachází cyklotrasy okolo Slapské přehrady a do okolí. Jistotu klidu a úlovků zabezpečí protékající řeka Vltava, kde ryby nedočkavě vyčkávají na vášnivé rybáře.

Výlety pro rodiny

Ostromeč (1.3 km)
Zříceniny hradu ze 14. století. Počátkem 15 st. zpustl, obnoven husity po roce 1424, dobyt a vypálen v letech 1428 a 1435. V roce 1450 znovu obnoven. R. 1471 neúspěšně obléhán. Zpustl před r. 1542. V neprostupném terénu dochovány zbytky budov, rozsáhlé valy a příkopy.
Hrádek Kozí hřbet (3 km)
Zříceniny hradu. Poprvé se připomíná k r. 1369. Nalezená keramika však dokládá jeho existenci již ve 13. stol. R. 1441 dobýván Tábority. Zanikl na přelomu 15. a 16. stol., r. 1541 se uvádí poprvé jako "zámek pustý".
Příčovy (8.8 km)
Pozůstatky větrného mlýna holandského typu z 1 pol. 18. století. V provozu byl do konce 18. století. Poté jej jej majitel nechal z důvodu nepotřebnosti zpustnout.
Zrůbek (12.4 km)
Zaniklá tvrz postavená Rožmberky roku 1400 na skalnatém ostrohu u místa přívozu přes Vltavu. Zanikla za husitských válek již v první pol. 15. století při systematickém ničení rožmberských opěrných bodů na Vltavě.
Kožlí (14.4 km)
Zříceniny hradu poprvé zmiňovaného r. 1318. Ve 2. pol. 15. st. připojen k blízkému Konopišti. Zanikl patrně v době poděbradských válek. Ještě r. 1495 se však připomíná jako tvrz.
Vrchotovy Janovice (14.4 km)
Původní vodní tvrz (či hrad, prameny jsou v tomto ohledu nejednotné) postavená kolem roku 1350 byla přestavěna na jednopatrový zámek, který byl roku 1850 regotizován. Zámek má trojúhelníkové nádvoří. U zámku je rozsáhlý zámecký park.
Týnec nad Sázavou (15 km)
Část románského hradu, rozšířeného ve 14. a 15. stol., tvořená rotundou, hranolovou věží, přilehlou původně gotickou budovou a odkrytými základy románského paláce.
Vysoký Chlumec (15 km)
Raně gotický hrad z r. 1382 postavil oblíbenec krále Václava IV. Purkart z Janovic. Od r. 1474 je v držení Lobkoviců. Při úpravách hradu byl povolán stavitel Jiří Aichbauer. Malířská výzdoba interiérů pochází až ze 2. pol. 18. stol. Hrad je zachovaný.
Zbořený Kostelec (16.7 km)
Kostelec nad Sázavou zřícenina hradu poprvé zmiňovaného v r. 1341. V r. 1450 byl dobyt Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Ten dal hrad obnovit jako vojenský opěrný bod pro velké množství vojáků.
Kamýk nad Vltavou (17.7 km)
Vrškamýk, Hunec zřícenina hradu Václava I. (cca 1240), dokončen za Přemysla Otakara II. Už za Václava II. začíná význam upadat, r. 1569 uváděn jako pustý. Zachovány nádvorní zdi a části příček paláců a brány jádra, zbytky brány předhradí, okružní val, příkopy.


Rezervovat pobyt


zásadami ochrany osobních údajů